Dostawa wciągarki kablowej Bagela KW3000

19.05.2016
|
Comments off
|

W minionym tygodniu dla Przedsiębiorstwa Elektryczno – Budowlanego „STEL” S. STYN Sp.J. dostarczyliśmy w formie długoterminowego wynajmu z możliwością odkupu wciągarkę linową Bagela KW3000. Firma „STEL” specjalizuje się w generalnym wykonawstwie usług w zakresie budownictwa ogólnego oraz inżynierii lądowej. Uszczegółowiając, realizuje usługi w zakresie robót budowlanych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych. W zakresie działań realizowanych przez firmę szczególnie ważne miejsce zajmują usługi budowy sieci kablowych i napowietrznych średnich i niskich napięć.

Dostawa maszyny i szkolenie z obsługi odbyło się w tym samym czasie na placu budowy w nadmorskim Chłapowie. W ramach szkolenia wykonaliśmy instalację trzech kabli średniego napięcia w wykopie otwartym na odcinku 700 metrów.

Trasa kablowa przebiegała w linii prostej. W wykopie zainstalowano wystarczającą ilość rolek kablowych, które spowodowały obniżenie siły i umożliwiły przeciągnięcie kabli. Zadanie zostało zrealizowane w czasie 150 min. Wciągarka Bagela KW3000 nie jest jedyną maszyną niemieckiego producenta, ponieważ firma „STEL” dysponuje w swoim parku maszynowym również przyczepą kablową Bagela BKT 60 z napędem hydrauliczym oraz osprzętem i akcesoriami do układania kabli.

Wciągarka Bagela KW3000 napędzana jest przy pomocy silnika wysokoprężnego Lombardnini 23kW. Dodatkowo maszynę wyposażono w 1000 m liny, drukarkę i nastawny ogranicznik siły ciągu, który protokołuje siłę wraz z wartością długości wciągniętej liny.

Raport z budowy oraz zdjęcia publikujemy za zgodą Przedsiębiorstwa Elektryczno – Budowlanego „STEL” S. STYN Sp.J. – http://www.stel.gdansk.pl/

Comments are closed.