bagela recykler

Recykler BA 7000F

13:12
|
Comments off
|

Recykler do wtórej przeróbki asfaltu BA 7000F, BA 10000F

Informacje ogólne

Wtórna przeróbka zerwanego lub sfrezowanego asfaltu wymaga zastosowania nowego systemu mieszania bębnowego. Bęben mieszający jest wyposażony w wysokie ramiona mieszające, przebiegające w kierunku wzdłużnym. Wyższa prędkość obrotu bębna umożliwia lepszą absorpcję ciepła, w zakresie całego przekroju bębna, także przez drobne elementy nawierzchni, pozyskane w procesie frezowania oraz piasek.

Zastosowanie już w ramach urządzenia BA 4000 segmenty kumulacji ciepła i jego przewodzenia uniemo […]