Wciągarki linowe

Bagela BKS 800

Wciągarka RKW5 i urządzenie wspomagające wciągarkę Bagela BKS 800
Przy układaniu instalacji kablowych w sieci o przebiegu wielozakrętowym lub wąskokanałowy, występują bardzo szybko napięcia graniczne, co wymaga zakładania złączek (muf) na poszczególnych odcinkach. Dla uniknięcia przymusu odcięcia kabla i założenia mufy, stosuje się urządzenie przepychające, umieszczone w kanale przepustu tuż przed zmianą kierunku biegu kabla. Pozwala to na daleko idącą redukcję napięcia kabla, w wyniku czego może być on ciągnięty na całej trasie w jednym kawałku. Zastosowanie urządzenia BKS800 firmy Bagela pozwala na rezygnację z kosztochłonnych czynności łączenia.

Bagela RW10

Inspekcja rurociągu z wykorzystaniem wciągarki linowej
Hydrauliczne wciągarki linowe firmy Bagela po raz kolejny wykonują nietypowe zadanie i udowodniają tym swój szeroki zakres wykorzystania. W minionym miesiącu nasza wciągarka pracowała przy badaniu rurociągu. Inspekcja została wykonana inteligentnym tłokiem pomiarowym (ang. Magnetic Flux Leakage), który badał uszkodzenia, ubytki i wady materiałowe ścianek rurociągów stalowych oraz spoin. W przypadku czynnych rurociągów siłę napędową zapewnia przepływające medium, natomiast dla tłoków pomiarowych nie używa się do napędu sprężonego powietrza z uwagi na zagrożenie spalenia urządzenia podczas wykonywania inspekcji lub ewentualnego wybuchu. Standardowo wciągarki mogą zostać wykorzystane do inspekcji rurociągów, w których dla badanego odcinka suma kątów załamań rurociągu nie przekracza 270 stopni

Bagela KW5010

Wciągarka linowa do kabli
Wciągarka napędzana jest przy pomocy silnika wysokoprężnego, wyposażonego w zintegrowaną, hydrostatyczną przekładnię z możliwością bezstopniowej regulacji. Siła napięcia generowana jest przy pomocy chroniącego linę systemu dwóch rolek kabestanowych, napędzanych przez osobne silniki hydrauliczne. Dodatkowo maszynę wyposażono w drukarkę i nastawny ogranicznik siły ciągu protokołuje jej siłę wraz z wartością długości wciągniętej liny.

Bagela RW10

Hydrauliczne wciągarki linowe o sile ciągu powyżej 10 ton są wykorzystywane w technologiach bezwykopowych podczas wykonywania przecisków z poszerzeniem, krakingu dynamicznego, czyszczenia rurociągów oraz inspekcji i naprawy rurociągów.